Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

GHS SKILT YDERST BRANDFARLIG

Yderst brandfarlige kemikalier og kemiske væsker skal mærkes med GHS faresymbolet Brandfarlig.
1. Juni 2015 blev klassificeringsbekendtgørelsen erstattet af CLP forordningen.
Det betyder, at gamle orange faresymboler udgår og erstattes af nye GHS Faresymboler, der er hvide med rød ramme og sort piktogram.

GHS faresymbolet Yderst Brandfarlig har et piktogram af en flamme.
Symbolet erstatter det gamle orange faresymbol Meget brandfarlig/Yderst brandfarlig.

Hvad er risikoen ved Yderst Brandfarlig kemi?

Yderst brandfarlige kemikalier kan antændes ved høj temperatur, gnister eller åben ild.
Ved brand skal de brandfarlige produkter fjernes, hvis det kan ske risikofrit. 
Nogle kemikalier udsender brandfarlige gasser ved kontakt med vand, og der kan være risiko for selvantænding, hvis de kommer i forbindelse med ilt.
En kemikaliebrand må aldrig slukkes med vand, da der er fare for, at ilden breder sig.
 
Branden skal i stedet slukkes med pulverslukker, skumslukker, vandtåge, brandtæppe eller kulsyre.
 

Hvad skal mærkes Yderst Brandfarlig faresymbol?

Du kan mærke dunke med benzin, acetone og etanol med GHS faresymbol for Yderst Brandfarlig.
GHS faresymboler er med til at styrke sikkerheden.
Ved at mærke korrekt med GHS faresymboler er du med til at sikre, at alle er opmærksomme på risikoen og fx fjerner benzindunke, når der er risiko for antænding.
  
Bestil GHS faresymboler med ikonet for Yderst Brandfarlig her.

Yderst Brandfarlig - Kvadratisk diamant
Piktogram: Brandfarlig
Materiale: Selvklæbende vinyl
Hæfteevne: Permanent lim
Holdbarhed: Kan holde op til 85 ° C
Opfylder krav fra: GHS og CLP