Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

GHS SKILT TRYKFLASKER

Trykflasker skal efter CLP forordningen mærkes med GHS faresymboler. 
Sikkerhedsgiganten fører GHS Faresymboler til mærkning af trykflasker og andre farlige kemikalier og blandinger.
Klassificeringsbekendtgørelsen er udgået og blevet afløst af CLP forordningen. 
Det vil sige de orange faresymboler er blevet erstattet af GHS Faresymboler som har sort piktogram med hvid baggrund og rød ramme.

Hvorfor skal trykflasker mærkes med GHS faresymbol?

Gasser under tryk kendes bl.a. fra iltflasker til personer med vejrtrækningsproblemer, flydende gas og svejsegas.
Ved opvarmning er der fare for, at trykflaskerne kan eksplodere.
Det kan medføre, at en brand udvikler sig meget voldsomt.
Gasser kan desuden være brandnærende, brandfarlige, giftige eller ætsende, ligesom nedkølet gas kan medføre forfrysninger.
Derfor skal trykflasker mærkes med GHS faresymbolet for Trykflasker.


Bestil GHS faresymboler til trykflasker i dag – så er der styr på sikkerheden.

Trykflasker - Kvadratisk diamant
Piktogram: Trykflaske
Materiale: Selvklæbende vinyl
Hæfteevne: Permanent lim
Holdbarhed: Kan holde op til 85 ° C
Opfylder krav fra: GHS og CLP