Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

GHS SKILT MEGET GIFTIG

Mange arbejdspladser rummer alvorlige giftfare og man bør gøre alt for at forhindre uheld.
Det kan få alvorlige konsekvenser ved uheld med gift, men ved at mærke med GHS faresymbolet Meget Giftig kan du
markere, at der er alvorlig fare ved indånding, indtagelse eller kontakt med det giftige produkt.
 
GHS faresymbolet Meget Giftig viser piktogram af dødningehoved med korslagte knogler og lever op til CLP forordningen, som afløser klassificeringsbekendtgørelsen
fra 2010-2015. De orange faresymboler udgår derfor og udskiftes med de nye GHS faresymboler, der er hvide med en rød ramme og sort piktogram.

Hvilke produkter skal man mærke med GHS faresymbolet Meget Giftig?

Mange hverdagsprodukter, som kan fås i små mængder, hører under meget giftige stoffer. Blandt de almindeligste er midler til bekæmpelse af svampevækst, insekter eller skadedyr som rotter, muldvarpe og mosegrise.
 
Vi leverer faresymbolerne på selvklæbende vinyl, så de er nemme at montere.
Så bestil GHS faresymboler Meget Giftig til produkter, der indeholder meget giftige stoffer.