Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

GHS SKILT EKSPLOSIV

Er der eksplosive materialer på arbejdspladsen skal man huske at informere og advare mod disse.
Det kan man gøre ved at benytte GHS faresymboler, der viser at genstanden er af eksplosiv karakter.


GHS faresymboler er lovpligtige efter CLP forordningen og har fra 1. Juni 2015 erstattet de velkendte gamle orange
faresymboler med de hvide GHS faresymboler med sort piktogram og rød kant.
Reglerne gælder som udgangspunkt alle kemikalier, der importeres til EU eller markedsføres i et EU-land.

GHS faresymbol Eksplosiv – hvad betyder det og hvad skal mærkes?

GHS faresymbolet viser, at indholdet ved forkert håndtering kan medføre eksplosion med trykbølge, ligesom der er risiko for udslyngning af fragmenter og brandfare.
 
De eksplosive kemikalier bruges i sprængstoffer, men findes også i mindre mængde i mange dagligdags produkter.
Blandt de mest almindelige er fyrværkeri og kunstgødning.

Eksplosiv - Kvadratisk diamant
Piktogram: Eksplosiv
Materiale: Selvklæbende vinyl
Hæfteevne: Permanent lim
Holdbarhed: Kan holde op til 85 ° C
Opfylder krav fra: GHS og CLP