Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

GHS SKILT BRANDNÆRENDE

GHS faresymboler er lovpligtige efter CLP forordningen og har fra 1. Juni 2015 erstattet de gamle orange faresymboler.
Reglerne gælder som udgangspunkt alle kemikalier, der importeres til EU eller markedsføres i et EU-land.

Faresymboler kan anvendes på arbejdspladsen og være med til at forebygge farlige situationer.
Et faresymbol med brandnærende stoffer viser faren ved brand og genstanden skal derfor fjernes i tilfælde af brand og kan være med til at nedsætte skaderne.

Hvad er brandnærende stoffer?

Brandnærende stoffer er ikke nødvendigvis brandfarlige i sig selv, men kan få en brand til at flamme op og findes ofte i husholdningen.
Blandt de mest almindelige er desinfektionstabletter, desinfektionsvæske og blegemiddel, samt linolie, der desuden kan selvantænde ved forkert opbevaring.
 
GHS faresymbolet brandnærende stoffer sikrer, at alle er opmærksomme på vigtigheden af forsigtig transport og forsvarlig opbevaring.

Brandnærende - Kvadratisk diamant
Piktogram: Brandnærende
Materiale: Selvklæbende vinyl
Hæfteevne: Permanent lim
Holdbarhed: Kan holde op til 85 ° C
Opfylder krav fra: GHS og CLP