Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

GHS SKILT ÆTSENDE

Vi fører godkendte GHS faresymboler, som bruges til at mærke ætsende stoffer, væsker og gasser.
 
Fra 1. Juni 2015 afløste CLP forordningen reglerne i klassificeringsbekendtgørelsen, idet et sæt danske særregler dog bevares.
Den nye ordning betyder, at orange faresymboler udskiftes med nye GHS faresymboler, der er hvide med rød ramme og letforståeligt sort piktogram på hvid baggrund.

Mærkning af Ætsende Stoffer sikrer mod ulykker

Ved klassificering skelner man mellem kemikalier, der udgør en sundhedsfare, fysisk fare eller miljøfare.

De ætsende kemikalier betragtes som sundhedsfarlige.
Indånding, indtagelse eller kontakt med ætsende kemikalier kan medføre alvorlige skader på hud, øjne, spiserør, svælg og luftveje.
Korrekt mærkning sikrer, at alle ved, hvordan de håndteres og opbevares forsvarligt.
 

Hvilke kemikalier hører under Ætsende Stoffer?

Ætsende stoffer findes i detailhandel og industri i ren form og i blandingsprodukter.

I industrien bruges blandt andet svovlsyre og salpetersyre til fyrværkerifremstilling, ligesom 
afløbsrens og andre almindelige rengøringsprodukter også indeholder ætsende kemikalier, såsom klor og kaustisk soda.

Efter klassificering skal farlige kemikalier forsynes med GHS faresymboler, der viser fareklassifikation.
Farlige kemikalier kan også klassificeres for flere farer, og i så fald skal de forsynes med flere farepiktogrammer.

Ætsende - Format
Piktogram: Ætsende
Materiale: Selvklæbende vinyl
Hæfteevne: Permanent lim
Holdbarhed: Kan holde op til 85 ° C
Opfylder krav fra: GHS og CLP