ClickCease
× VIGTIG INFO! - Vi arbejder på højtryk for at få alle produkter online. Kontakt os hvis du ikke kan finde dit produkt.

UN 1203

Ved mærkning af benzin og petroleum bruges UN 1203 faresedler.
UN-numrene i 50x100 mm i ruller a’ 250 selvklæbende etiketter.

 

Hvad skal mærkes med UN 1203 faresedler?
Ved vejtransport af farlige stoffer skal både kolli, container og fragtbil mærkes efter ADR-konventionen.
Kolli skal mærkes med stoffets UN-nummer samt korrekt fareseddel, containeren skal mærkes  med fareseddel, og bilen skal
have orange fareskilte uden nummer foran og bagpå.

Momsvisning