Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

Overpack

Det er ganske normalt at gods transporteres i containere.
Samtidig kan det ske, at en ydre container benyttes til at beskytte en indre.
Er det tilfældet, kan det være en god idé at markere det klart og tydeligt, via et skilt.
Med teksten Overpack markerer skiltet her, at det er tilfældet.
Det har derfor en vigtig informativ funktion og kan sikre et bedre arbejdsflow på arbejdspladsen.
Det er bare en af de generelle fordele, ved at gøre brug af skilte.

Mærkning med overpack fareseddel ved vejtransport
Det er lovpligtigt at mærke en ydre container med en Overpack fareseddel samt bogstaverne UN og godsets UN-nummer.
Derudover skal containeren mærkes med fareseddel for det farligt gods, der er i lasten.
Hvis der er farligt gods i flere fareklasser i containeren, skal den mærkes med faresedler for hver fareklasse.
Faresedlerne skal være fuldt synlige, så de ikke overses.

 Hver enkelt container i den ydre container skal desuden emballeres og mærkes efter ADR-konventionen.

{{text.YOU_SAVE}}
{{product.SalePercentage}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

: