Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

Lithium batteri kl. 9 fareseddel

Dangerous Substance kl. 9 faresedler sættes på farligt gods, der ikke tilhører en af de andre fareklasser.
Det kan fx være stoffer der er farlige at indånde eller afgiver giftig damp, miljøfarlige stoffer, litiumbatterier og livredningsudstyr.

 

Mærkning med dangerous substance klasse 9 faresedler
Både kolli, køretøj og containere skal mærkes med faresedler, ligesom kolli skal påføres fareseddel, godsbetegnelse og UN-nummer.

Faresedlen er diamant-formet og hvid med sorte streger på den ene halvdel og med angivelse af fareklassen på den anden halvdel.
 
Send os en mail eller ring, hvis du har spørgsmål om mærkning med faresedler til farligt gods.

{{text.YOU_SAVE}}
{{product.SalePercentage}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

: