Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

Flammable solid kl. 4 fareseddel

Farligt gods kan bestå af mange gasser og stoffer, så det er vigtigt tydeligt at få markeret hvilken farer der er tale om.
Dette farligt gods skilt er godt, fordi det både illustrativt og med tekst markerer faren.
Samtidig står teksten på engelsk, så alle kan forstå det.
Indeholder godset brandfarlige, selvnedbrydende eller eksplosive stoffer, er skiltet yderst velegnet og bør benyttes.
Kun derved kan man føle sig sikker på at medarbejderne tager de nødvendige forholdsregler, så man minimere risikoen for uheld.
Flammable solid (brandfarligt fast stof) Fareklasse 4 : Brandfarlige, faste stoffer. I denne klasse vil man især finde gods, som er tilbøjeligt til
selvdekomponering efter antændelse, eller som reagerer særlig voldsomt ved en brand.

{{text.YOU_SAVE}}
{{product.SalePercentage}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

: