Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

Explosive KL. 1.3 fareseddel

Der er mange arbejdspladser, hvor farligt gods er en fast del af arbejdsprocessen.
Gods med eksplosionsfare skal behandles ordentligt og sikkert, hvis man gerne vil undgå voldsomme eksplosioner.
Gøre de ansatte opmærksomme på faren. fareklasse 1, som er hovedkategorien for eksplosivt gods.

Fareklasse 1.1 : Stoffer og genstande, der medfører risiko for masseeksplosion.
Fareklasse 1.2 : Stoffer og genstande, der uden at medføre risiko for masseeksplosion medfører udslyngningsrisiko.
Fareklasse 1.3 : Stoffer og genstande, der uden at medføre risiko for masseeksplosion medfører risiko for brand samt desuden enten en vis eksplosionsrisiko, en vis udslyngningsrisiko eller begge dele.
Fareklasse 1.4 : Stoffer og genstande, der ikke medfører nogen risiko af betydning.
Fareklasse 1.4 G : Stoffer og genstande, der ikke medfører nogen risiko af betydning.
Fareklasse 1.5 D : Meget lidt følsomme stoffer, som kan medføre risiko for masseeksplosion.
Fareklasse 1.6 N : Ekstremt lidt følsomme stoffer, som ikke frembyder fare for masseeksplosion.

{{text.YOU_SAVE}}
{{product.SalePercentage}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

: