Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

Flugtvej & henvisningsskilte

Med vores flugtvejsskilte og henvisningsskilte, som følger ISO7010 og arbejdstilsynets krav, kan man vise tydeligt hvor man skal finde det rette udstyr eller den rette flugtvej. Vi har et stort udvalg af skilte, som kan hjælpe dig og dine medarbejdere med at være mere sikker, i tilfælde af en farlig situation. Vi har både skilte med og uden tekst, som kan hjælpe både dem der ikke kan læse, og dem som ikke kan dansk.

{{text.YOU_SAVE}}
{{product.SalePercentage}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

:

Grunden til at du skal have på din arbejdsplads flugtvejsskilte og henvisningsskilte

Loven kræver flugtvejsskilte i offentlige bygninger og på private/offentlige arbejdspladser, når den nærmeste flugtvej ikke er åbenlys. En flugtvej er normalt beskrevet som værende gange, gangarealer og trapper der kan bringe personer ud til et sikkert område. Nødudgange og flugtveje kan være de udgange man normalt bruger til daglig, eller nogle som udelukkende er til brug i en nødsituation. Du anbefales at tjekke op på reglerne omkring flugtveje, nødudgange og evakueringsplaner og holde dig opdateret ved hjælp af de lokale brandmyndigheders vejledninger, bygningsreglementet og Arbejdstilsynet. Er du i tvivl om fortolkningen af lovgivningen, anbefales det at tage kontakt til den nærmeste brandmyndighed eller Arbejdstilsynet direkte. For at øge sikkerheden yderligere kan du f.eks markere med et malet felt eller areal på gulvet, at der ikke må stå ting foran døre og vinduer der skal fungere som flugtveje og nødudgange.

Hvilke krav er der til flugtveje og nødudgange?

Det er vigtigt at flugtvejene er frie og ryddelige i hele deres bredde samt være oplyst, så man sikkert kan færdes. Flugtvejsdørene må ikke blokeres af f.eks affald, inventar, tekniske hjælpemidler og varer. Sæt tydelige skilte op, og marker flugtvejene og nødudgangene, vær gerne opmærksom på ikke at dække skiltene til med f.eks pynt. Hæng gerne en oversigt op over nødudgange og flugtveje et synligt sted. Døre som bruges til flugtveje skal kunne åbnes udad og betjenes uden brug af en nøgle. I salgsarealer skal gangarealerne til flugtvejene være frie i mindst 1,3 meter af bredden, ved brug af gamle salgslokaler fra før 1977 er kravet 1,2 meter i bredden. Selvlukkende branddøre må kun stå åbne, hvis de har et lovligt installeret automatisk branddørlukningsanlæg og lukkemekanismen på dørene må ikke kunne sættes ud af funktion. En flugtvej skal være oplyst og vær meget opmærksom på, at der kan være krav til flugtvejsbelysning(jf. byggetilladelsen). Hvis der er installeret rulledøre, skydedøre, svingdøre eller lignende, som indgår i flugtvejen, skal disse tillade fri passage. Alle medarbejdere skal være instrueret i hvor flugtveje og nødudgange er placeret, samt hvordan de betjenes.