Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

Åndedrætsværn

Hos Sikkerhedsgiganten forhandler vi et stort udvalg af åndedrætsværn til overkommelige priser. Du vil finde alt herinde lige fra halv- og helmasker til partikelfiltre, tilbehør og meget mere. Dog inden du begiver dig ud i at købe er det altid godt at vide hvordan man bedst skal anvende et åndedrætsværn. Læs videre i bunden af siden eller Se vores guide her!

 

Generel information om vores åndedrætsværn

Åndedrætsværn deles op i 3 hovedgrupper

  1. Filtrerende åndedrætsværn: Fjerner forurening i indåndningsluften, men beskytter ikke mod iltmangel. Her er 3 timers reglen gældende.
  2. Åndedrætsværn med turbo enhed: Fjerner forurening i indåndningsluften, men beskytter ikke mod iltmangel.
  3. Friskluftforsynet åndedrætsværn: Beskytter både mod forurening og iltmangel.

Anvendelse af åndedrætsværen

Hos Sikkerhedsgiganten har vi et stort udvalg af åndedrætsværn, som rækker fra støvmasker til andre åndedrætsværn. Det er dog vigtigt inden man køber åndedrætsværn, at sætte sig ind i hvordan man burde bruge den forsvarligt og på bedst mulig måde. Brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Arbejdsmiljølovgivningen har fastsat, at sundhedsfarlig luftforurening skal fjernes på udviklingsstedet, så vidt det er muligt og at påvirkningen fra luftforureningen skal reduceres så meget, som det er teknisk rimeligt. Hvis påvirkningen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt ved hjælp af tekniske foranstaltninger, skal der benyttes åndedrætsværn.

Et åndedrætsværn skal anvendes, når indåndingsluften er forurenet eller mistænkes for at være forurenet med bl.a partikler, gasser, dampe eller røg i koncentrationer over grænseværdien. Åndedrætsværn skal derudover også anvendes, hvis luftens indhold af ilt er under 17 volumenprocent. Brugere af åndedrætsværn skal, før arbejdet påbegyndes, have grundig teoretisk og praktisk instruktion i anvendelse og vedligeholdelse. Vi anbefaler desuden, at man fit-tester sine medarbejdere. I Danmark har vi en regl som hedder 3 timers reglen. Det er fordi at et åndedrætsværn er belastende for kroppen. Derfor er anvendelsestiden begrænset for visse typer. Filtrerende åndedrætsværn, som er dem hvor brugeren selv skal trække vejret igennem et filter, må kun benyttes i 3 timer per døgn. Såfremt arbejdet forventes at strække sig over de 3 timer, så skal der allerede fra arbejdets start anvendes åndedrætsværn med turboenhed eller luftforsynet åndedrætsværn.

Beskyttelsesfaktor & Kategorier

Beskyttelsesfaktoren angiver hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sunhedsskadelige stoffer inde i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne. Hvis der f.eks i omgivelserne er en forurening på 400 mg/m3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er 200, vil der i indåndsluften være en forurening på 2 mg/m3. Beskyttelsesfaktoren er målt under gode forhold ved laboratorietest og kaldes den nominelle beskyttelsesfaktor. Den reelle beskyttelsesfaktor vil over tid være lavere grundet slitage, mangelfuld tilpasning, eller noget andet. Derfor er det vigtigt at der ved valg af åndedrætsværn tages højde for dette.

Åndedrætsværnet skal bruges fra arbejdets start og i hele perioden, hvor man opholder sig i det forurenede område. Selv et kortvarigt ophold uden brug af åndedrætsværnet vil i betydelig grad nedsætte den forventede beskyttelse. Partikfiltrene til halv- og helmasker er inddelt i 3 kategorier som hedder P1, P2 og P3, som er et udtryk for deres evne til at filtrere støv, tåger og aerosoler. Visse filtre beskytter mod alle partikeltyper som f.eks røg asbest, bakterier, vira og selv radioaktivt nedfald. Den højeste kategori P3 dækker både P1 og P2. Partikelfiltrene skal udskiftes når brugeren mærker forøget vejrtrækningsmodstand.