Tlf: +45 71 99 32 60 Info@sikkerhedsgiganten.dk

Støvmasker

Se udvalget af halvmasker her - Vær opmærksom på, at partikelfiltre aldrig beskytter mod gasser og dampe. Når der arbejdes med åndedrætsværn, er det vigtigt at være opmærksom på, at der i forbindelse med arbejde med åndedrætsværn er 3 timers reglen at tage hensyn til. Brug af åndedrætsværn er belastende for kroppen. Det er derfor vigtigt, at anvendelsestiden begrænses for visse typer af åndedrætsværn. Filtrerende åndedrætsværn, altså hvor brugeren selv skal trække vejret igennem et filter, må kun benyttes i 3 timer pr. døgn. Hvis arbejdet forventes at strække sig over 3 timer, - eller mere, skal der allerede fra arbejdets start anvendes åndedrætsværn med turboenhed, batteri eller et åndedrætsværn, som er trykluftforsynet. 

Partikelfiltre inddeles i tre klasser:

Klasse P1 (laveffekt filter):

Har den laveste udskillelsesgrad og beskytter derfor kun i begrænset omfang mod støv (faste partikler). Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter

filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Filtret må ikke bruges, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m3.

Eksempler på støvarter, som filtret ikke beskytter imod, og derfor ikke må anvendes imod, er asbestfibre og kvartsstøv.

Klasse P2 (middeleffekt-filter):

Har en større udskillelsesgrad og beskytter derfor i større omfang.

Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus.

Disse filtre kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Klasse P3 (højeffekt-filter):

Har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus.

Filtret er normalt til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler.

Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler