× VIGTIG INFO! - Vi arbejder på højtryk for at få alle produkter online. Kontakt os hvis du ikke kan finde dit produkt.

Høreværn

Bevar din hørelse og undgå skader! Hos Sikkerhedsgiganten tilbyder vi et stort udvalg af høreværn til beskyttelse af dine ører og hørelse.

I mange år har høreskader været blandt de hyppigste forekommende arbejdsskader. En skade på hørelsen er permanent. Det er derfor meget vigtigt altid at anvende høreværn, når man færdes i områder med meget højt, og konstant støj. Hos Sikkerhedsgiganten fører vi blandt andet mærkerne MSA, 3M og Howard Light fra Honeywell. Arbejdstilsynet kræver, at arbejdsgiveren stiller høreværn til rådighed, hvis støjniveauet topper  over 80 dB. Vi i Sikkerhedsgiganten vil dog gøre dig opmærksom på, at der også ved et støjniveau på under 80 dB, kan forekomme høreskader ved længere tids påvirkning.