× VIGTIG INFO! - Vi arbejder på højtryk for at få alle produkter online. Kontakt os hvis du ikke kan finde dit produkt.

Faldsikring

FALDSIKRING:
Fladulykker er blandt de farligste på arbejdsmarkedet og det er derfor nødvendigt at sikre de ansatte, der arbejder i højden. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre at arbejdet udføres forsvarlig og korrekt sikkerhedsmæssigt.
For at forhindre faldulykker kan det være nødvendigt at etablere en foranstaltning til forebyggelse af fald. Dette kan f.eks. være opsætning af stillads, lift eller montering af faldsikringsudstyr. Faldsikringsudstyr må anvendes til kortvarige arbejdsopgaver, hvor arbejdet ikke kan

udføres forsvarligt på anden vis.


Der skelnes mellem 3 hovedgrupper af faldsikringsudstyr:

  1. at hindre fald
  2. at sikre arbejdsstillingen i højden og begrænse fald
  3. at opfange faldende personer

 

 

FALDSIKRINGSSYSTEM:
En korrekt løsning inden for faldsikring, omfatter et valg af produkt, samt en stillingtagen til; Ankerpunkt, forbindelsen mellem anker og person, seletøj, redning og undervisning.

 

ANKERPUNKT:
Et ankerpunkt er et fastsat punkt, hvori man kan fastsætte linjer og andet faldsikringsudstyr. Ankerpunktet kan være en naturlig del af en konstruktion, f.eks. et spær, men det kan også være et opsat punkt, som er særlig beregnet til faldsikringsudstyr.
Ankerpunktet skal kunne modstå en belastning på minimum 12 kN pr. person. Det er langt fra ligegyldig, hvor ankerpunktet er placeret i forhold til personen som bærer faldsikringen.
Nedenfor beskrives de forskellige ankerpunkters placeringer.
Pendulsving:
Med mindre ankerpunktet er lige over arbejdsstedet, skal man være opmærksom på, at man i tilfælde af fald, vil svinge tilbage i retningen mod ankerpunktet. Før arbejdet planlægges, skal man derfor tage højde for, om man er mere end 30 grader ude fra ankerpunktet, og derved er i risiko for, at der kan opstå pendulsving. Pendulsving kan i forårsage alvorlige skader, og skal derfor tages seriøst.
Faldfaktor 0
Hvis ankerpunktet er over arbejdsstedet, kræves der normalt en frihøjde på 2,5 meter under arbejdsstedet.
Faldfaktor 1
Hvis ankerpunktet er placeret ud fra D-ringen i ryggen, kræves der en frihøjde på 4,5 meter under
arbejdsstedet.

Faldfaktor 2
Hvis ankerpunktet er placeret i fodhøjde, kræves der en frihøjde på 6,5 meter under arbejdsstedet.

 

 

FORBINDELSE MELLEM ANKER OG PERSON:
Forbindelsesled; forbindelse mellem faldsikring og ankerpunkt, kan ske i form af karabinhager eller specielle kroge. De fås med manuel betjent omløber eller selvlåsende, som åbnes over to-tre trin. Mindre erfarende personer bør vælge en karabinhage med selvlås. Støttestroppe og korte liner; Disse må ikke anvendes til at standse et fald, men kun til at hindre et fald.
Falddæmpere; må maksimalt være 2 m og anvendes til at standse et fald. Falddæmpere virker ved at optage en del af fald-energien, så personen ikke udsættes for en belastning over 6 kN. Falddæmpere må kun anvendes på steder hvor man har 4-6 meter friluftrum under sig. Faldsikringer; findes både som hel- og halvautomatiske, de bedste faldsikringer er faldblokke. Disse
faldblokke holder linen stram under hele arbejdet og standser øjeblikkeligt, hvis man snubler eller falder. Installationer; er fastmonteret faldsikringsudstyr, som skal sikre brugeren på sin adgangsvej i højden. Dette kan fx være i vindmølletårne, elmaster eller på stiger og tage. Installationen opsættes kun hvis der skal anvendes et faldsikringssystem gentagende gange. Typisk består en installation af en stålwire eller en stålskinne. Udstyret er hårdført og kan tåle vind og vejr.
Installationen kræver opsætning, tegning og rådgivning af kompetente og autoriserede fagfolk.

 

SELETØJ:
Seler; som er designet med remme om bryst, sæde og lår, bruges til at opsamle faldende personer, eller til at sænke og løfte personer med. Denne type sele kan også anvendes til at sikre arbejdsstillingen, hvis selen har bælte. Faldsikringen skal fastgøres, således man hænger oprejst i tilfælde af fald. Under arbejdet skal selen være tætsiddende. Det er en god ide at vælge en sele som er nem at tage af og på, har gode justeringsmuligheder, samt er behagelig at have på. Bælter; med D-ringe i siden, bruges til at hindre et fald og sikre arbejdsstillingen. Disse bælter kan fx bruges til maste og stigearbejde, eller til at begrænse bevægelsesfriheden ud mod kanterne. Til arbejde på master, kan der også anvendes en sele med bælte og D-ring i siden. Bælter er livsfarlige hvis de anvendes til at stande et fald.

 

REDNING:
Inden arbejdes igangsættes, er det vigtigt at udarbejde en nødredningsplan, hvis uheldet skulle være ude.
Faldsikringsudstyret sikre at personen bliver fanget i faldt, men der kan hurtig opstå skader på en hængende person. Det er derfor vigtigt at personen bliver redet ned så hurtig som muligt efter fald.
Hos Sikkerhedsgiganten har vi tilknyttet en ekspert, som kan rådgive om faldsikring og redning.
Redning- og evakueringsudstyr; er lavet til ophaling og/eller nedsænkning af en eller to personer samtidig. Udstyret kan både fås med mekanisk og manuelbetjening. Det anbefales dog at man vælger den mekaniske løsning, da paniksituationer og for hurtig op- eller nedsænkning kan have fatale konsekvenser. Vælger man den manuelle løsning, kræver det grundig oplæring og hyppig træning, så panikken ikke opstår, når uheldet er ude.

 

 

UNDERVISNING:
Ifølge AT vejledningen fra oktober 2014, om faldsikring, råder de til at brugeren har modtaget grundig introduktion af udstyret, inden de tages i brug. Brugeren skal desuden oplæres, og om nødvendigt trænes i brugen jævnligt. Kravet til undervisning afhænger af opgavens karakter. Se mere i diagramoversigten nedenfor.

 

FALDSIKRINGSGUIDE:
I skemaet nedenfor, gives en forenklet oversigt over hvad der skal anvendes til hvilke typer sikring.