ClickCease
× VIGTIG INFO! - Vi arbejder på højtryk for at få alle produkter online. Kontakt os hvis du ikke kan finde dit produkt.

Faldsikring

SE VORES SORTIMENT HER!

 

FALDSIKRING:

Faldulykker er blandt de farligste på arbejdsmarkedet og det er derfor nødvendigt at sikre de ansatte, der arbejder i højden. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre at arbejdet udføres forsvarlig og korrekt sikkerhedsmæssigt.
For at forhindre faldulykker kan det være nødvendigt at etablere en foranstaltning til forebyggelse af fald. Dette kan f.eks. være opsætning af stillads, lift eller montering af faldsikringsudstyr. Faldsikringsudstyr må anvendes til kortvarige arbejdsopgaver, hvor arbejdet ikke kan

udføres forsvarligt på anden vis.


Der skelnes mellem 3 hovedgrupper af faldsikringsudstyr:

  1. at hindre fald
  2. at sikre arbejdsstillingen i højden og begrænse fald
  3. at opfange faldende personer

 

FALDSIKRINGSSYSTEM:
En korrekt løsning inden for faldsikring, omfatter et valg af produkt, samt en stillingtagen til; Ankerpunkt, forbindelsen mellem anker og person, seletøj, redning og undervisning.

 

ANKERPUNKT:
Et ankerpunkt er et fastsat punkt, hvori man kan fastsætte linjer og andet faldsikringsudstyr. Ankerpunktet kan være en naturlig del af en konstruktion, f.eks. et spær, men det kan også være et opsat punkt, som er særlig beregnet til faldsikringsudstyr.
Ankerpunktet skal kunne modstå en belastning på minimum 12 kN pr. person. Det er langt fra ligegyldig, hvor ankerpunktet er placeret i forhold til personen som bærer faldsikringen.
Nedenfor beskrives de forskellige ankerpunkters placeringer.
Pendulsving:
Med mindre ankerpunktet er lige over arbejdsstedet, skal man være opmærksom på, at man i tilfælde af fald, vil svinge tilbage i retningen mod ankerpunktet. Før arbejdet planlægges, skal man derfor tage højde for, om man er mere end 30 grader ude fra ankerpunktet, og derved er i risiko for, at der kan opstå pendulsving. Pendulsving kan i forårsage alvorlige skader, og skal derfor tages seriøst.
Faldfaktor 0
Hvis ankerpunktet er over arbejdsstedet, kræves der normalt en frihøjde på 2,5 meter under arbejdsstedet.
Faldfaktor 1
Hvis ankerpunktet er placeret ud fra D-ringen i ryggen, kræves der en frihøjde på 4,5 meter under
arbejdsstedet.

Faldfaktor 2
Hvis ankerpunktet er placeret i fodhøjde, kræves der en frihøjde på 6,5 meter under arbejdsstedet.

 

 

FORBINDELSE MELLEM ANKER OG PERSON:
Forbindelsesled; forbindelse mellem faldsikring og ankerpunkt, kan ske i form af karabinhager eller specielle kroge. De fås med manuel betjent omløber eller selvlåsende, som åbnes over to-tre trin. Mindre erfarende personer bør vælge en karabinhage med selvlås. Støttestroppe og korte liner; Disse må ikke anvendes til at standse et fald, men kun til at hindre et fald.
Falddæmpere; må maksimalt være 2 m og anvendes til at standse et fald. Falddæmpere virker ved at optage en del af fald-energien, så personen ikke udsættes for en belastning over 6 kN. Falddæmpere må kun anvendes på steder hvor man har 4-6 meter friluftrum under sig. Faldsikringer; findes både som hel- og halvautomatiske, de bedste faldsikringer er faldblokke. Disse
faldblokke holder linen stram under hele arbejdet og standser øjeblikkeligt, hvis man snubler eller falder. Installationer; er fastmonteret faldsikringsudstyr, som skal sikre brugeren på sin adgangsvej i højden. Dette kan fx være i vindmølletårne, elmaster eller på stiger og tage. Installationen opsættes kun hvis der skal anvendes et faldsikringssystem gentagende gange. Typisk består en installation af en stålwire eller en stålskinne. Udstyret er hårdført og kan tåle vind og vejr.
Installationen kræver opsætning, tegning og rådgivning af kompetente og autoriserede fagfolk.

 

SELETØJ:
Seler; som er designet med remme om bryst, sæde og lår, bruges til at opsamle faldende personer, eller til at sænke og løfte personer med. Denne type sele kan også anvendes til at sikre arbejdsstillingen, hvis selen har bælte. Faldsikringen skal fastgøres, således man hænger oprejst i tilfælde af fald. Under arbejdet skal selen være tætsiddende. Det er en god ide at vælge en sele som er nem at tage af og på, har gode justeringsmuligheder, samt er behagelig at have på. Bælter; med D-ringe i siden, bruges til at hindre et fald og sikre arbejdsstillingen. Disse bælter kan fx bruges til maste og stigearbejde, eller til at begrænse bevægelsesfriheden ud mod kanterne. Til arbejde på master, kan der også anvendes en sele med bælte og D-ring i siden. Bælter er livsfarlige hvis de anvendes til at stande et fald.

 

REDNING:
Inden arbejdes igangsættes, er det vigtigt at udarbejde en nødredningsplan, hvis uheldet skulle være ude.
Faldsikringsudstyret sikre at personen bliver fanget i faldt, men der kan hurtig opstå skader på en hængende person. Det er derfor vigtigt at personen bliver redet ned så hurtig som muligt efter fald.
Hos Sikkerhedsgiganten har vi tilknyttet en ekspert, som kan rådgive om faldsikring og redning.
Redning- og evakueringsudstyr; er lavet til ophaling og/eller nedsænkning af en eller to personer samtidig. Udstyret kan både fås med mekanisk og manuelbetjening. Det anbefales dog at man vælger den mekaniske løsning, da paniksituationer og for hurtig op- eller nedsænkning kan have fatale konsekvenser. Vælger man den manuelle løsning, kræver det grundig oplæring og hyppig træning, så panikken ikke opstår, når uheldet er ude.

 

 

UNDERVISNING:
Ifølge AT vejledningen fra oktober 2014, om faldsikring, råder de til at brugeren har modtaget grundig introduktion af udstyret, inden de tages i brug. Brugeren skal desuden oplæres, og om nødvendigt trænes i brugen jævnligt. Kravet til undervisning afhænger af opgavens karakter. 

 

 

EN - standarder for faldsikring:

 

En EN-standard  er en europæisk standard. Et dokument der beskriver hvilke lovmæssige forpligtigelser en producent har i forhold til f. eks, afmærkning af materiel, styrke og holbarhed af materiellet, hvor ofte- og hvordan materiellet skal kontrolleres.

I Danmark er DS (dansk standard) den anerkendte aktør på området. Hvorfor mange standarder skrives med både DS og EN benævnelse f. eks. DS/EN 341, hvilket fortæller at det både er en standard i DK og i EU. Hvis man ønsker at læse hele standarden på dansk, så kan den købes ved DS.

 

I nedenstående oversigt har vi begrænset os til EN benævnelsen. Da det er den gældende Europæiske betegnelse.

 

EN 341 Nedfiringsudstyr til redningsbrug.

Bestemmelsen for nedfiringsudstyr beregnet til personlig beskyttelse eller som et redningssystem.

 

EN 353-1 Glidesystemer på uelastisk forankringsline.

Bestemmelsen for styrede faldsikringssystemer f. eks et skinnesystem eller et stigesystem med stive ankerliner.

 

EN 353-2 Glidesystemer på fleksibel ankerline.

Bestemmelsen for styrede faldsikringssystemer f. eks. et skinnesystem eller et stigesystem med fleksible ankerliner.

 

EN 354 Liner (Lanyards).

Bestemmelsen specificerer kravene, testmetoderne, markeringen, informationen fra producent og emballage til Liner. Liner, der er i overensstemmelse med denne europæiske standard, anvendes som forbindelseselementer eller komponenter i personlige faldbeskyttelsessystemer (dvs. fastholdelsesanordninger, arbejdsplaceringssystemer, rebadgangssystemer, efterladningsanlæg og redningssystemer).

 

EN 355 Energiabsorbere (falddæmpere).

Bestemmelsen specificerer kravene, testmetoderne, markeringen, informationen fra producenten og emballage til energiabsorbere. Energiabsorbere i overensstemmelse med denne europæiske standard anvendes som elementer eller komponenter enten integreret i en line, en ankerlinie eller en hel kropsleje eller i kombination med en af ​​dem. Kombinationer af en energiabsorber og en line er delsystemer, der udgør et af de faldende systemer dækket af EN 363, når det kombineres med en fuld kropssele specificeret i EN 361. Faldafbrydere er specificeret i EN 353-1, EN 353-2 og EN 360.

 

EN 358 Bælter og liner til arbejdspositionering eller faldhindring (støttebælter og støtteliner).

Bestemmelsen gælder for bælter og liner, der er beregnet til arbejdepositionering eller tilbageholdenhed. Den specificerer de krav, test, mærkning og oplysninger, der leveres af producenten.

 

EN 360 Automatiske fangindretninger (faldblokke).

Bestemmelsen specificerer kravene, testmetoderne, markeringen, informationen fra fabrikanten og emballagkrav til automatiske fangindretninger. Automatiske fangindretninger i overensstemmelse med denne bestemmelse er delsystemer, der udgør et af de faldsikringssystemer, der er omfattet af EN 363, når de kombineres med en fuld kropssele specificeret i EN 361. Andre typer af fangindretninger er specificeret i EN 353-1 og EN 353-2. Energiabsorbere er specificeret i EN 355.

 

EN 361 Faldsikringsseler.

Bestemmelsen specificerer kravene, testmetoderne, markeringen, informationen fra fabrikanten og emballagekrav til faldsikringsseler. Andre former for kropstøtte, angivet i andre europæiske Standarder, f.eks.  EN 358, EN 813 eller EN 1497, kan indarbejdes i faldsikringsseler. Faldbeskyttelsessystemer er angivet i EN 363.

 

EN 362 Forbindelsesled.

Bestemmelsen specificerer kravene, testmetoderne, markeringen og oplysningerne fra
producenten af forbindelsesled. Forbindelsesled der er i omfattet med denne bestemmelse, bruges som forbindelseselementer i personlige faldbeskyttelsessystemer, dvs. faldoptagelse, arbejdspositionering, rebadgang, fastholdelses- og redningssystemer.

 

EN 363 Personlige faldbeskyttelsessystemer.

Bestemmelsen specificerer de generelle egenskaber og samling af personlige faldbeskyttelsessystemer. Det giver eksempler på de specifikke typer af personlige faldbeskyttelsessystemer og beskriver hvordan komponenter kan monteres i et system.

 

EN 364 Prøvningsmetoder.

Bestemmelsen angiver testmetoder for materialer, komponenter og systemer i forbindelse med faldsikringsudstyr, som følger:
a) Statisk testapparater og statisk test metoder.
b) Dynamisk testapparater, herunder en torso dummy.
c) Prøvningsmetoder til dynamisk ydeevne og dynamisk styrketest af komponenter og systemer.
d) Korrosionstest af metalkomponenter.
e) Testapparat og testmetoder til holdbarheds- og udholdenhedstest.
Standarden giver også anbefalinger til planlægning af test.

 

EN 365 Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning.

Bestemmelsen angiver de minimumskravene til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk undersøgelse, reparation, mærkning og emballering af faldsikringsudstyr, som omfatter faldsikringsseler og andet udstyr, der anvendes i forbindelse med fastgørelse, for at forhindre fald, for adgang, udgang og arbejdsstilling, at absorbere fald og til redning.

Dette dokument er ikke beregnet til at dække:
1) Specifikke krav, der kun er relevante for det pågældende faldsikringsudstyr  eller andet udstyr til beskyttelse mod fald fra en højde og dens anvendelse, som skal specificeres i det relevante dokument.
2) Faldsikringsudstyr eller andet udstyr til beskyttelse mod fald fra en højde, der anvendes i nogen sport eller rekreative aktiviteter.

 

EN 795 Forankringsanordninger (gældende for 1 person).

Bestemmelsen angiver krav, testmetoder og brugsanvisninger og markering for ankerIndretninger, der udelukkende er beregnet til brug for faldsikring.Denne bestemmelse gælder ikke kroge, der er konstrueret til EN 517 eller gangbroer til EN 516 eller faste ankerpunkter, der udgør en del af den oprindelige struktur.

 

EN 813 Siddesele.

Bestemmelsen angiver krav, test, markering og instruktioner til brug af siddeseler til brug i arbejdsstilling og fastholdelsesanlæg, hvor et lavt ankerpunkt er påkrævet. Siddeseler er ikke
egnede til at blive brugt som faldbeskyttelsesudstyr.

 

DS/CEN/TS 16415 Forankringsanordningsanbefalinger (forankringsudstyr der skal bruges af flere personer på en gang).

Anbefalinger vedrørende forankringsudstyr, der skal bruges af flere personer samtidig.

 

EN 1496 Redningsløfteudstyr.

Bestemmelsen angiver krav, testmetoder, brugsanvisninger og mærkning til redningsløftsenheder. Redningsløfteudstyr er ikke en del af faldsikringsudstyr. 

 

EN 1497 Redningsseler.

Bestemmelsen specificerer krav, testmetoder, krav til brugervejledning og afmærkning af redningsseler. Redningsseler som til under denne bestemmelse bliver brugt spm en del af et redningssystem. En redningssele er ikke beregnet til brug som faldsikringsudstyr.

 

EN 1498 Redningsløkker.

Bestemmelsen specificerer krav, testmetoder, krav til brugervejledning og afmærkning af redningsløkker. En redningsløkke er ikke beregnet til brug som faldsikringsudstyr.

 

EN 1868 Liste over ækvivalente termer.

Standarden dækker over udtryk indenfor faldsikringsområdet.DStandarden specificerer en liste med udtryk, som kan bruges til at definere faldsikringsmateriel. Udtrykkene er listet i alfabetisk orden på de tre officielle sprog i CEN: engelsk, fransk og tysk. Termerne og forklaringerne i parenteser er indsat for at give en bedre forståelse af udtrykket/ordet.

 

EN 1891 Kernemantelreb med lav strækevne.

Standarden er anvendelig til tekstilreb i kernmantelkonstruktion med lav strækevne med en diameter fra 8,5 mm til 16 mm, til brug for personer ved arbejde sikret med reb, inklusiv alle slags støtte- og fastpændingsanordninger; til redning og huleforskning. To typer af reb er defineret: A og B. I standarden specificeres krav, prøvning, mærkning og information leveret af fabrikanten, samt brugsanvisning for sådanne kernmantelreb med lav strækevne.

 

 

SE VORES SORTIMENT HER!