DANGERUS WHEN WET - Farligt gods

Der findes forskellige stoffer og materialer, der reagerer på en farlig måde, når det bliver vådt. Det kan være svært at være opmærksom på som medarbejder, under en travl arbejdsdag. Så man bliver nød til klart og tydeligt at markerer faren, via et farligt gods skilt. På den måde ved de ansatte, at godset er farligt i berøring med vand og at de dermed skal undgå det. Skiltet viser det tydeligt med et godt tegn og forståelig tekst for alle. Fareklasse 4 : Stoffer, der er let antændelige, eller som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige luftarter.

Vent venligst…