ClickCease
× VIGTIG INFO! - Vi arbejder på højtryk for at få alle produkter online. Kontakt os hvis du ikke kan finde dit produkt.
Dankort + VISA/Dankort VISA Electron MasterCard VISA JCB American Express Diners ViaBill MobilePay ANYDAY

Åndedrætsværn

Et åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der anvendes til beskyttelse mod indånding af forurenet luft. Det afhænger af åndedrætsværnet, hvilke partikler, gasser og dampe det beskytter imod. Det afhænger blandt andet af den filtertype åndedrætsværnet er udstyret med. Vær derfor sikker på, at det lever op til de krav arbejdsopgaven og arbejdsmiljøet stiller når du køber åndedrætsværn. Arbejde med åndedrætsværn er belastende. Det er særligt belastende at arbejde med filtrerende åndedrætsværn, som belaster åndedrættet. Der er derfor sat begrænsninger for den tidsmæssige brug - Overhold dette, da særligt dit kredsløb (hjertet) belastes og kan tage skade ved længere tids brug.

Der findes tre hovedtyper af åndedrætsværn:

  • Filtrerende åndedrætsværn med åndedrætsmodstand
  • Åndedrætsværn med turbofilter uden åndedrætsmodstand
  • Luftforsynet åndedrætsværn

Inden du går i gang, er det en god idé at have fundet datablade på de produkter, der skal arbejdes med. Uden et datablad, er det svært at finde den rigtige beskyttelse.

VÆLG DET RIGTIGE ÅNDEDRÆTSVÆRN

STEP 1 – Hvilken maske?
Der findes forskellige masketyper. Nogle er egnet til langvarig brug, mens andre kasseres efter endt brug. Derudover er der forskel på, hvor mange timer de forskellige masketyper må anvendes. Nogle må kun benyttes 3 timer i døgnet, mens andre må anvendes en hel arbejdsdag. Skemaet nedenfor giver et hurtig overblik over, hvad de forskellige masketyper kan.


* Friskluftforsynet åndedrætsværn skal anvende en strømkilde

Filterende engangsmaske:

Denne masketype er KUN anvendelig, hvis man arbejder i støv eller partikler. Masken beskytter derfor IKKE mod kemikalier og dampe. Masken er en engangsmaske og skal kasseres efter endt arbejdsdag. Kommer der støv og snavs på indersiden skal den kasseres med det samme. Masken fås både med og uden ventil.

Arbejdstid: 3 timer i døgnet. (pr. 24 time, ikke pr. arbejdsdag!)

Masken fåes i 2 udgaver; P2 og P3. (P1 udgået)

P2: Kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Disse filtre beskytter alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

P3: Har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Filtret er normalt til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler.
Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Halvmaske: 

Den mest anvendte maske er en halvmaske. Masken er med udskiftelige filtre, og kan derfor anvendes til stort set alle typer arbejde. Masken er personlig, man kan derfor ikke dele masken med venner eller kollegaer, da masken former sig til dit ansigt, for at optimere tætheden. Det anbefales ikke, at mænd med stor skægvækst anvender denne masketype, da det vil gøre masken utæt. Har man meget skæg, henvises der til en helmaske.
Masken kan genbruges, og kræver minimalt vedligehold. Det anbefales, at udskifte tætningskanten minimum én gang årligt.
Filterne skal udskiftes efter behov, eller efter 3 uger efter udpakning af emballagen.

Arbejdstid: 3 timer i døgnet (pr. 24 time, ikke pr. arbejdsdag!)
Nogle masker kan fås i forskellige størrelser. Den mest alm. størrelse er medium (M).

 

Helmaske:

En helmaske anvendes i bredt omfang. Masken dækker hele ansigtet, så det er ikke nødvendigt at anvende sikkerhedsbriller.
Masken er et personlig værnemiddel, man kan derfor ikke dele masken med venner eller kollegaer, da masken former sig til dit
ansigt. Mænd med stor skægvækst, skal være opmærksom på at gummikanten skal slutte helt tæt indtil huden. Det kan derfor være nødvendigt at trimme skægget. Masken kan genbruges, og kræver minimalt vedligehold. Det anbefales at man udskifter tætningskanten minimum én gang årligt. Filterne skal udskiftes efter behov, eller efter 3 uger efter udpakning af emballagen.
Arbejdstid: 3 timer i døgnet (pr. 24 time, ikke pr. arbejdsdag!)


Turbodrevet åndedrætsværn:

Man skal benytte et turbodrevet åndedrætsværn, hvis man skal arbejde med en maske mere end 3 timer om dagen. Med et sådan sæt, må man arbejde en hel arbejdsdag med maske på (8 timer).
Turboenheden trækker frisk luft ind i masken, så lungerne ikke bliver belastet på samme måde, som når man selv skal trække luften ind gennem filtrene. Turboenheden er batteridrevet, og holder ca. 8 timer, hvorefter det skal oplades.
Der skal påsættes passende filtre på turboenheden, som frasortere det man ikke ønsker at indånde.
Masken er lige som alle andre masker personlig, det vil sige at man ikke kan dele en maske. Turboenheden kan derimod godt deles og sluttes til forskellige godkendte masketyper, som er egnet til turboenhed. Masken kan genbruges, og kræver minimalt vedligehold. Det anbefales at man udskifter tætningskanten minimum én gang årligt.
Filterne skal udskiftes efter behov, eller efter 3 uger efter udpakning af emballagen.
Arbejdstid: 8 timer pr. døgn.

Friskluftforsynet åndedrætsværn:
Hvis man arbejder i et rum, hvor der ingen ilt er, eller hvor luften er så forurenet, at det ikke kan fraskilles ved hjælp af et normalt filter, kan denne type anvende. Med dette type åndedrætsværn, har man en luftkilde stående udenfor i frisk og ren luft, som via lange slanger forsyner de arbejdende med ren luft. De arbejdende bærer en helmaske, hvortil en slange tilkobles.
Arbejdstid: 8 timer pr. døgn.
Få specifik rådgivning og hjælp til den mest komplette og effektive løsning, ved at ringe til kundeservice på Tlf: +45 71 99 32 60

STEP 2 – Vælg det rigtige filter:


Når du har fundet den masketyper, som opfylder dine behov, skal du finde den helt rigtige filterbeskyttelse, som beskytter mod indånding af giftige og skadelige stoffer.

STEP 2.1 - Find det rigtige filter, til din maske:

Først og fremmest, skal du finde den filtertype, som passer til den maske du har valgt. Hos Sikkerhedsgiganten.dk, har vi gjort det nemmere for dig. Under alle masker finder du ”relaterede produkter”, som viser alle de filtre, som passer til din maske.

STEP 2.2 - Viden om filterene:

Nu har du fundet de filtre som passer til din maske, så skal vi finde det eller de filtretyper, som skal beskytte dig. Alle beskyttelsesklasserne er markeret med farver og bogstaver. Nogle er helt brune andre er grønne, og nogle har flere farver. Nedenfor beskrives farvernes og bogstavernes betydning. Hvis et filter har flere farver, så er det fordi det er et ”kombi-filter” som beskytter dig imod flere ting på én gang.

Gasfiltre:

A - Brun: Mod organiske dampe fra stoffer med et kogepunkt over 65 grader
AX - Brun: Mod dampe organiske fra stoffer med et kogepunkt på 65 grader eller under
A+ - Brun/olivengrøn: Mod organiske dampe fra stoffer med et kogepunkt over 65 grader
B - Grå: Mod uorganiske gasser og dampe
E - Gul: Mod sure gasser og dampe
K - Grøn: Mod ammoniak o.l. gasser
HgP3 - Rød/hvid: Mod dampe af metallisk kviksølv
NO-P3 - Blå/hvid: Mod nitrøse gasser og partikler
SX - Violet: Mod specielle stoffer

Gasfilterene klassificeret ofte med f.eks. A1 eller A2, tallet er et udtryk for kapaciteten. 1 er det laveste, hvor 2 er det bedste. Når der står det ”bedste” er det ikke et udtryk for at 1 er i dårligere kvalitet, det holder bare ikke så længe som et filter der er klassificeret med et 2-tal. Er du i tvivl om hvilken kapacitet dit filter skal have, så gå efter kapacitet 2.

Partikelfiltre:


Disse filtre har ingen farvekode, men vil typisk være hvide, hvis de findes i kombination med andre filterbeskyttelser, eller kendetegnes de kun for deres ”P” (partikel), og deres nummer. Numrene går fra 1-3. Men da P1, er ved at udgå tager vi ikke højde for den i guiden.
P2 - Kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Disse filtre kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.
P3 - Har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Filtret er normalt til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler.

STEP 2.3 - Lær at læse databladet


Nu er du blevet lidt klogere på filternes betydning, nu skal du lære hvordan man beslutter hvilken beskyttelsestype du skal vælge.
Nu skal du bruge dit produktdatablad(e) På det produkt(er) du skal beskyttes imod. Du kan altid fremskaffe disse datablade, ved at tage fat i din kemiforhandler, de skal kunne udlevere dem til dig på dansk.
Informationerne omkring brugen af personligværnemidler, findes altid under punkt 8 i databladet.
Nedenfor ses et datablad for et klor rengøringsprodukt.

Kigger vi på åndedrætsdelen, anbefaler databladet at man bruger en B/P2 filterbeskyttelse. Går vi op i STEP 2.1 kan vi se at B filtreret er dette:
B - Grå: Mod uorganiske gasser og dampe
Databladet har endda skrevet farvekoden for at gøre det nemmere.

Derudover skal vi bruger en P2 beskyttelse, som beskytter imod partikler. Alt efter hvilken masketype du har valgt, er der  forskellige muligheder. Nogle laver en kombination, mens andre mærker kræver at man sætter to filtre sammen.


STEP 2.4 - Hvilket filter

Ser vi for eksempel på dette Pro2000 filter fra Scott, kan vi se at de har lavet en kombination af B2 og P3 filter.
2-tallet i B2, er et udtryk for kapaciteten af filteret. Databladet anbefaler en kapacitet 1, men der sker ikke noget ved at gå op i
en bedre kapacitet, men ALDRIG omvendt!

Hvis et mærke ikke tilbyder en kombination af B og P, kan man købe et separat P-filter til at klikke ovenpå B-filteret. Dette kan både kaldes et P-filter, eller et forfilter, som ofte kræver en forfilter-holder, for at kunne blive sat på gasfilteret.

En anden udfordring, kan være at mærket slet ikke tilbyder et separat B-filter. Denne udfordring møder man ofte. Her kan det være nødvendigt at købe et kombi-filter, for at opnå sin B-beskyttelse.

 

Se f.eks. dette filter Sundström filter:
Sundström laver ikke et separat B filter, det er derfor nødvendigt at tage en kombi-filter som dette.
Dette filter er et: A1B1E1K1 filter, det vil sige det beskytter imod flere gasser og dampe. Med dette filter er du altså beskyttet med B1, som databladet ovenfor foreskriver.
Det er aldrig forkert at være beskyttet for mere end databladet foreskriver, men det må aldrig være omvendt! Så længe B1 (el. B2) indgår i kombi-filteret, kan du anvende dette filter
til overstående klor rengøringsprodukt.

MEN ovenstående filter har ikke P2 beskyttelse. Hvis du ikke anvender en P-beskyttelse, som databladet foreskriver, vil alle partiklerne i luften, ikke blive skilt fra i filteret og derved ende i dine lunger.
Derfor skal du købe et P filter og sætte sammen med dette kombi-filter.

Med dette P3 filter og kombi-filteret er du fuld ud dækket ind, når du anvender overstående klor produkt. Filterene er lavet til at klikke sammen, og det kan ikke gøres forkert. Men husk altid at P-filteret skal sidde yderst.

VIDEN OG PLEJE AF MASKE OG FILTRE


Du forlænger levetiden på din maske og dine filtre, hvis du passer godt på dem. Nedenfor kan du se de mest basale ting, du kan gøre for at forlænge levetiden på din maske.

Rengøring:


Din maske vil blive beskidt ved brug, dette gælder særligt den tætningskant, som gør, at masken slutter helt tæt til ansigtet. Dette skyldes, at huden udskiller fedt og døde hudceller. Hvis kanten ikke tørres af efter brug, kan masken få svært ved at sluttet helt tæt, hvilket betyder, der kan kommer skidt, snavs og gasser ind på den forkerte side af masken. Tør derfor masken af, hver gang du har brugt den. Dette gøres nemt med de specielle renseservietter som affedter og desinficere masken.

Opbevaring:


Korrekt opbevaring forlænger levetiden på din maske og dine filtre. Du beskytter dem bedst ved at opbevare dem i de særlige opbevaringsbokse til masker, som både er støv-, luft- og vandtætte. Det er meget vigtigt at masken opbevares i en ren og lufttæt beholder, så den ikke forurenes indvendigt. Det samme gælder for filtrene, da ilten "bruger" filtrene, når de ligger ude. 
Husk at rengør masken, inden den placeres i opbevaringsboksen.

Udskiftning af filtre:


Det kan være svært at vide hvornår filterene skal udskiftes, og der findes heller ikke nogen konkret guide til dette. I dette afsnit finder du nogle regler, som du kan rette dig efter.
Partikelfiltre (P2/P3) har i modsætning til gasfiltre ingen levetid. Jo længere man bruger sit P filter, jo mere sikkert og tæt bliver det, da luftpartiklerne ”stopper” filteret og forhindre flere partikler at trænge ind. MEN man skal dog være opmærksom på din vejrtrækning. Jo mere tilstoppet partikelfilteret er, desto mere anstrængende bliver det at trække vejeret igennem
filteret. Hvis man oplever at vejrtrækning bliver mere anstrængende, er det tid til at skifte sit partikelfilter.

Som udgangspunkt skal gasfiltre udskiftes 3 uger efter det er taget ud af emballagen. Dette gælder uanset om man har brugt filteret i den tid eller ej. Det kan dog være nødvendigt at skifte filtre tidliger, da aktivstoffet vil nedbrydes af de dampe eller gasser, det bliver udsat for, og derved mister sin beskyttende effekt. Det afhænger af hvor kraftig disponeringen er og hvor stor en mængde luft, brugeren anvender.
Nogle gange kan man avende et filter i flere uger, andre gange kun i 1-2 dage. En tommelfingerregel er, at man tager tid på brugen, og så snart man kan smage/lugte/fornemme produktet, man arbejder med, igennem masken, skal man skifte filtre. Hvis man derefter fratrækker 3 timer har man det tidsinterval hvor man skal udskifte filterene.